Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu Eksperta za izradu medija plana

Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu

Angažovanja eksperta za izradu Medija plana predstavljanja Zelene mreže grada Niša za unapređenje vidljivosti u lokalnoj zajednici i na regionalnom i nacionalnom nivou.

Postupak nabavke i sadržaj ponude:

  1. Predmet nabavke je usluga eksperta za izradu za izradu Medija plana predstavljanja Zelene mreže grada Nišaza unapređenje vidljivosti u lokalnoj zajednici i na regionalnom i nacionalnom nivou. Rad u saradnji sakoordinatorom projekta i projektnim timom vodećeg partnera MRCNa i projektnim partnerima iz Zelene mrežeGrada Niša na sprovođenju projekta “Prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove (PIKU) u Nišu 2023- PIKU-NIŠ 2023“, koji uključuje rad na unapređenju komunikološkog sadržaja za unapređenje kapaciteta OCDiz Zelene mreže na osnovu potreba iskazanih tokom i nakon obuka follow up aktivnosti- rad na izradidokumenta  „Medija plan predstavljanja Zelene mreže grada Niša za unapređenje vidljivosti u lokalnoj zajednicii na regionalnom i nacionalnom nivou“. Rad eksperta uključuje sledeće sadržaje i aktivnosti:
  2. Rad na izradi dokumenta „Medija plan predstavljanja Zelene mreže grada Niša za unapređenje vidljivosti u lokalnoj zajednici i na regionalnom i nacionalnom nivou“. Rad na izradi ovog dokumenta sadrži ali se ne ograničava na alate za unapređenje komunikološkog sadržaja koji čini aktivnosti OCD iz Zelene mreže kao što su: programi na tradicionalnim elektronskim medijima (TV radio)- nastupi u informativnim i obrazovnim emisijama; predstavljanje u pisanim medijima; javni događaji, javne debate, ulične akcije, saopštenja za javnost, vebinari za aktiviste, konferencije za novinare; aktivnosti i dvosmerna komunikacija na društvenim mrežama: Tvitter; Fejsbuk; Instagram; Tik Tok; Blog tekstovi; Veb sajt prezentacije organizacija, E-mail bilten, moguće Aplikacije za mobilne uređaje; Oglašavanje kroz projektne aktivnosti: Online, Print, Outdoor, Radio, Televizija; Istraživanja javnog mnjenja,  Ankete, Studije slučaja.
  3. Teme koje će biti obrađene kroz „Medija plan predstavljanja Zelene mreže grada Niša za unapređenje vidljivosti u lokalnoj zajednici i na regionalnom i nacionalnom nivou“ su vezane za aktivnosti OCD Zelene mreže i obuhvataju: 
  4. Zelenu Agendu: dekarbonizacija i zelena industrija; cirkularna ekonomija – očuvanje i efikasnije korišćenje prirodnih resursa, smanjenje zagađenja životne sredine i vazduha, zaštita i očuvanje prirode i biološke raznovrsnosti, uspostavljanje održivih sistema za snabdevanje hranom i ruralni razvoj i posebno klimatske promene i uticaj na lokalnu zajednicu. 
  5. Rad u skladu sa dokumentima na nacionalnom nivou: Nacionalna Strategija održivog razvoja, Strateški okvir za komunikaciju u oblasti zaštite životne sredine, Zakon o klimatskim promenama, Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine, Program zaštite vazduha Republike Srbije 2022-2030, Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove za Republiku Srbiju, Integrisani energetski i klimatski plan i drugim programima, planovima,  i propisima na nacionalnom nivou od značaja za prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. 
  6. Rad u skladu sa dokumentima na lokalnom nivou: Plan razvoja grada Niša za period od 2021. do 2027. godine, Program zaštite životne sredine grada Niša sa  akcionim planom  za period od 2017. do 2027. godine kao i Strategija razvoja urbanog područja grada Niša i opština Svrljig, Merošina i Gadžin Han (izrada u toku) kao i sektorski planovi i propisi u oblasti kvaliteta vazduha, vode i zemljišta  i unapređenje komunalnih sistema. 
  7. Medija plan predstavljanja Zelene mreže grada Niša bi trebalo posebno da pruži i preporuke za unapređenje procesa komunikacije u oblasti zelenih politika na lokalnom nivou, definisanja ciljnih grupa i povećanja vidljivosti u lokalnoj zajednici i na regionalnom i nacionalnom nivou sa prepoznavanjem tema od prioriteta na nivou lokalne zajednice. 
  8. Struktura dokumenta „Medija plan predstavljanja Zelene mreže grada Niša za unapređenje vidljivosti u lokalnoj zajednici i na regionalnom i nacionalnom nivou“ će biti definisana u saradnji sa Koordinatorom projekta u formatu koji će se moći koristiti za budući rad Zelene mreže grada Niša kao i za dalje inicijative u gradu i regionu, njihovo finansiranje i unapređenje vidljivosti Zelene mreže grada Niša.
  9. Popunjavanje administrativnih dokumenata, timesheet-ova i izveštaja o reaizovanoj aktivnosti po opisu posla iz Ugovora i izdavanje faktura po uplati sredstava. 

2. Pravo učešća u postupku nabavke imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz opisa posla-usluge eksperta. Dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač je obavezan da dostavi uz ponudu kao i CV predloženog eksperta. 

3. Cena se iskazuje u dinarima ili evrima u bruto iznosu. 

4. Ukupan iznos biće isplaćen u dinarima, prema dinamici plaćanja koja će biti utvrđena ugovorom sa odabranimponuđačem.

5.  Ponude se dostavljaju neposredno u prostorijama MRCN, e-mailom na dragana@mirc.rs  ili putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA ZA USLUGU EKSPERTA bl 3.2.2.”- NE OTVARATI”, na adresu Media i reform centar Niš, Generala Milojka Lešjanina 36, Niš najkasnije do 11.12.2023. godine, do 12 časova

Poziv možete preuzeti OVDE