Unapređenje kvaliteta izveštavanja medija o temama od javnog interesa za građane GO Pantelej u 2024

Kvalitet informisanja građana GO Pantelej zavisi od kvaliteta tema od javnog interesa koje treba da budu utvrđene u razgovorima sa predstavnicima OCD, medija i
građana. Tema projekta je unapređenje kvaliteta izveštavanja o temama od javnog interesa za građane GO Pantelej, uz prikupljanje pres i video klipinga i
retrospektivu aktivnosti GO Pantelej kroz analizu prikupljenog sadržaja. Ciljna grupa su novinari, medijski radnici lokalnih i regionalnih medija u Nišu,
organi GO Pantelej.

Projekat finansijski podržan od strane GO Pantelej