O nama

Od svog osnivanja 4. jula 2005. godine Media i reform centar Niš (MRCN) na sebe preuzima važan zadatak – da pružanjem podrške u radu i povećanju vidljivosti aktivnosti organizacija civilnog društva, kao i jačanjem profesionalizma medija za izveštavanje na određene teme doprinose razvoju civilnog društva na teritoriji južne Srbije.

MRCN je neprofitna i nestranačka organizacija svojim radom i aktivnostima primarno za Niš i jug Srbije .Pored lokalnih organizacija civilnog društva i medija, MRCN aktivno sarađuje i sa lokalnom samoupravom akademskom zajednicom i predstavnicima privrede, a sve u cilju promocije učešća građana u odlučivanju i većem značaju civilnog društva na regionalnom nivou.

U svom radu zalažemo se za slobodu govora i misli; promociju prava manjina; toleranciju različitih grupa u društvu; promociju vrednosti otvorenog i demokratskog društva; promociju vrednosti Evropske unije u Srbiji, uključujući i podršku za prevođenje zakona i drugih pravnih dokumenata EU i njihovo usklađivanje sa lokalnim propisima.

Otvoreni smo za saradnju sa svim organizacijama koje dele iste vrednosti, uključujući i medijska udruženja, strukovna udruženja, naučne i obrazovne institucije, privatni sektor.

U prethodnoj deceniji realizovali smo veliki broj projekata koji su ostavili traga u zajednici i imali veliki uticaj na razvoj građanskog društva.

Posetite naš portal mediareform.rs

Portal mediareform.rs je magazin koji se bavi društvenim pitanjima od važnosti za jug i istok Srbije sa posebnim interesovanjem za pitanja slobode medija, javnog interesa u medijima, jačanju medijske pismenosti kod građana, kao i pitanjima decentralizacije i demetropolizacije Srbije i afirmisanja južne i istočne Srbije. Posebno polje interesovanja predstavlja jačanje civilnog sektora, izgradnja i osnaživanje građanskog aktivizma, kao i građanskog društva u celini. Portal mediareform.rs u formi nedeljnika iznosi stavove značajnih komentatora društvenih zbivanja na poljima medija i štampe, građanskih sloboda, građanskog aktivizma, organizacije i delovanja NVO sektora, održivog razvoja, decentralizacije i demetropolizacije Srbije, afirmacije kulture i kulturnoistorijskog nasleđa južne i istočne Srbije i slično.