2006

Gradski forum

Gradski poziv predstavlja poziv MRCN-a da se pokrenu pozivi između predstavnika građana i lokalnih vlasti o pitanjima koja su od vitalnog značaja za razvoj...