Ministar – Ban – Perikle

Projekat se bavi malo poznatim likom i delom nekadašnjeg ministra Svetislava Tise Milosavljevića. Kao jedan od najboljih niških gimnazijalaca koji je planirao da studira tehniku i postane inženjer, biva primoran zbog teške porodične situacije da se opredeli za vojni poziv, ali je oficirsku službu kasnije zavoleo.

Tokom balkanskih i Prvog svetskog rata, izrastao je u opštepriznati autoritet za pitanja vojnog saobraćaja, uz istovremeno napredovanje koje će mu krajem 1925. godine doneti i čin brigadnog generala. Zahvaljujući mnogo puta potvrđenoj stručnosti i revnosti, kralj Aleksandar ga je decembra 1926. godine izabrao za ministra saobraćaja.

Jugoslovenski monarh je oktobra 1929. godine Milosavljevića postavio za namesnika u jednoj od devet novoformiranih banovina – u Vrbaskoj.

Za svoj bezprekoran rad, dobija poverenje i  18. aprila 1934. godine, biva izabran po drugi put na čelo saobraćajnog resora u novoj jugoslovenskoj vladi. Sa mesta ministra saobraćaja Svetislav Tisa Milosavljević 1935. godine odlazi u penziju. Drugi svetski rat proveo je u okupiranoj prestonici pišući memoare. Prvi ban Vrbaske banovine je umro 28. jula 1960. godine u Beogradu, u mirnom porodičnom okruženju.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.