Izborna kutija

Media i reform centar Niš kroz kratke video zapise do 10 minuta nastoji da informiše i edukuje građane južne i istočne Srbije o pravnim pitanjima, okvirima, standardima i praksama u vezi sa postojećim izbornim procesom u Srbiji, posebno praksama koje omogućavaju i/ili predstavljaju zloupotrebu državnih resursa i nezakonito finansiranje kampanje.

Projekat je podržan od strane IFES-a.