Akademija za razvoj lokalnih medija

Osnovni cilj programa je podučavanje mladih novinara i studenata novinarstva, kao i aktivnih građana u južnoj i istočnoj Srbiji, kako bi se olakšalo njihovo zapošljavanje i kako bi postali konkurentniji na tržištu. Veštine stečene u okviru ovog programa osnažiće polaznike da izveštavaju na profesionalan i etičan način u skladu sa modernim trendovima u novinarstvu. Polaznici će kroz treninge imati priliku da se bolje upoznaju sa istraživačkim novinarstvom, foto-novinarstvo., video montažom, onlajn novinarstvom, društvenim mrežama, mobilnim novinarstvom, etikom u novinarstvu itd. Na ovaj način želimo da pomognemo jačanju lokalnih kapaciteta medija, kako bi bili privlačniji za publiku. Smatramo da što su jači kapaciteti novinara, to su kvalitetniji medijski sadržaji koji će biti dostupan publici.

Projekat je podržan od strane Američke ambasade u Srbiji.