Biram koga biram

Građani okupljeni oko inicijative “Biram koga biram” sprovode svoje akcije kroz mrežu udruženja okupljenih oko Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD),  aktivističkih grupa Srbije u pokretu (SuP), kao i medijsku mrežu u saradnji sa Media i Reform Centrom.

Inicijativa uključuje i eksperte u oblasti izbornog prava, kao i poslanike koji dele vrednosti naše inicijative.

Inicijativa se sprovodi zahvaljujući vremenu, znanju i novcu aktivista, uključenih udruženja i eksperata. Nakon sedam godina rada u ovoj oblasti bez podrške donatorske zajednice, našu inicijativu su prepoznali i domaći i međunarodni donatori među kojim su i USAID i NED kojima se zahvaljujemo na podršci.