Moja EKOlina

Kroz ceo proces realizacije projekta biće ostvarena saradnja sa srednjim školama, organima lokalne samouprave, akademskom zajednicom, medijiima i organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine sa kojima je i do sada MRCN imao odličnu saradnju.

Projekat je podržan od strane TRAG fondacije i British council-a.