Prijateljska vatra

Tema projekta je istorijski vazdušni sukob između snaga američkog i sovjetskog vazduhoplovstva koji se desio na nebu iznad Niša 7. novembra 1944. godine. Kroz produkciju dokumentarnog televizijskog filma naslovljenog „Prijateljska vatra“ u trajanju od 28 minuta, želimo da predstavimo javnosti u Srbiji i inostranstvu (kroz posebno organizovane projekcije/diskusije i učešća na festivalima) istorijski važan, ali zaboravljen događaj.
Svrha projekta jeste da se sa istorijskog aspekta utvrde detalji samog događaja, kao i istorijske činjenice pre i posle samog događaja . Ovim projektom, javnosti Niša i Srbije, pa i regiona i šire, približava se jedan od ključnih događaja od značaja za istoriju građana Niša i predznaka budućeg perioda hladnog rata koji je obeležio sledećih 45 godine evropske istorije.

Preojekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije