Unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda

 

Media i reform centar Niš predstavio je  set preporuka za razvoj mehanizama za utvrđivanje i ostvarivanje javnog interesa u medijskim sadržajima i unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja, zatim bliža merila za izbor projekata, kao i koju bi namenu trebalo da imaju sredstva za ostvarivanje javnog interesa. Preporuke i dopunski kriterijumi urađeni su na osnovu analize, intervjua sa predstavnicima medija i anketa sa građanima Niša.

Na okruglom stolu su pored velikog broja novinara i urednika niških medija prisustvovali i Vukašin Obradović, predsednik NUNS-a, Ivan Protić, urednik B92 info kanala, Nebojša Stevanović, načelnik Uprave za kulturu Grada Niša i Mladen Velojić, direktor Media i reform centra Niš.

Trening o pisanju projekata namenjen novinarima, održan je 29. i 30. januara. Interesovanje je bilo veliko, tako da smo od skoro 40 prijava, morali da odaberemo 20 polaznika. Predavači su bili iskusni projekt menadžeri – Tamara Filipović-Stevanović (NUNS) i Nenad Stojanović (OCD Proaktiv). Osim dvodnevne obuke i rada po agendi predavača, tokom čitavog procesa izrade projekata učesnicima će na raspolaganju biti stručni konsultant za sve eventualne nedoumice i pitanja. Koliko je obuka za pisanje projekata bila potrebna i značajna zaposlenima u medijima, govore i komentari učesnika treninga u evaluacionim upitnicima. Sve prezentovane informacije bile su im veoma korisne i jasne, a pojedini učesnici uvideli su i sopstvene greške na prethodnim konkursima. Zaključak učesnika jeste i da su ovakvi treninzi, sa stručnim predavačima i profesionalnom organizacijom koja ih realizuje, preko potrebni i da ih treba biti i ubuduće, kao i da u neke od narednih treninga u fokus treba staviti budžet.

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa: LINK
Preporuke MiRC LINK
Fotografije trening: LINK
Fotografije Okrugli sto: LINK

Projekat je podržan od strane Grada Niša, Uprave za kulturu