JAVNA RASPRAVA: PREGLED NACRTA PROGRAMA RAZVOJA SPORTA GRADA NIŠA

Niš, 22. decembar 2015. godine

 

U toku je izrada Programa razvoja sporta u gradu Nišu za period 2016–2017. Nakon uključivanja stručne javnosti i održanih panel diskusija i sastanaka fokus grupa, pred Vama je nacrt Programa razvoja sporta Grada Niša dostupan za dalju raspravu. Pozivamo Vas da uzmete učešće u daljoj javnoj raspravi povodom izrade Programa razvoja sporta Grada Niša. Javna rasprava ima za cilj pregled nacrta, ali pre svega mogućnost da sportisti, sportski radnici, stručnjaci, predstavnici klubova i saveza, kao i šira zainteresovana javnost iznesu svoje predloge, dopune i komentare.

Javna prezentacija i diskusija o nacrtu u okviru javne rasprave biće održana u utorak, 22. decembra 2015. godine, u amfiteatru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu od 17 do 19 sati, a nacrt će biti dostupan na sajtu Sportskog saveza Grada Niša za sve komentare do 25. decembra 2015. godine. Sve komentare možete slati na mejl Sportskog saveza Grada Niša.

Prezentaciji će prisustvovati Milan Pešić, gradski većnik za omladinu i sport, i prof. dr Milovan Bratić, dekan Fakulteta sporta i vizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.

Moderatori javne rasprave biće Ivan Topalović i Marjan Cvetković ispred tima Media i reform centra Niš.