Antikorupcijska obuka za zaposlene u institucijama Grada Niša

 

Sreda, 23. decembar 2015. godine, 12:30

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

 

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, u saradnji sa Gradom Nišom i Agencijom za borbu protiv korupcije, realizuje projekat “Podizanje kapaciteta lokalnih institucija Grada Niša za borbu protiv korupcije”.

Cilj projekta je unapređenje znanja i podizanje kapaciteta zaposlenih u institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, lokalnim samoupravama Grada Niša u borbi protiv korupcije i primeni antikorupcijskih mera i mehanizama.

U skladu s tim, biće održane dve trening radionice za zaposlene u javnim institucijama, školama, opštinama, javnim preduzećima. Radionice će voditi predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije:

Miodrag Škundrić, savetnik u Odseku za edukacije, saradnju sa civilnim društvom i istraživanja, sektor prevencije,
Zlatko Stojanović, saradnik u Odseku za planove integriteta, sektor prevencije.

Teme koje će biti obrađene na radionicama su:
– upoznavanje sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv koroupcije i zakonskom regulativom;
– analiza istraživanja na temu uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou;
– plan integriteta kao preventivni mehanizam u borbi protiv korupcije.

Predviđeno je da organizatori i učesnici izjave za medije daju od 12:30 časova.