Trening o javnom zagovaranju- Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi

Beograd, 26-27.februar, 2015. godine Prostorije NUNSa, Resavska 28/ll

Sa ciljem da učesnicima ponudi potrebna znanja, veštine i razvoj stavova kako bi se dodatno uključili u zagovaračke akcije, Media i reform centar Niš i Fondacija Medija centar organizuju 2-dnevni trening o javnom zagovaranju. Trening je namenjen novinarima, predstavnicima novinarskih udruženja, sindikata novinara, udruženja građana, kao i predstavnicima institucija zainteresovanim za proces demokratizacije i razvoj građanskog društva u Srbiji. Šta je definicija i koji su elementi javnog zagovaranja ? Kako analizirati probleme i potrebe medija, sindikata i NVO u cilju unapređenja trenutnog stanja ? Kako osmisliti akcioni plan i razviti kanale komunikacije sa akterima procesa javnog zagovaranja ? Da li mediji treba da se bave javnim zagovaranjem i kakva je praksa u EU na tom polju ? Ovo su samo neka od pitanja na koja će odgovore učesnicima dati eksperti iz oblasti javnog zagovaranja, Kristina Lupu (Centar za nezavisno novinarstvo – Rumunija) i Mladen Jovanović (Evropske neprofitne strategije). Projekat “Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi“ u Srbiji sprovode Media i reform centar Niš i Fondacija Medija centar, a članovi SEENPM koji su deo projekta su Albanski medijski institut, Media centar za medije i razvoj civilnog društva (BiH), Medijske inicijative – udruženje za razvoj medija i promociju profesionalnog novinarstva (BiH), Makedonski institut za medije, Crnogorski medijski institut i Medijski razvojni centar (Bugarska). Projekat je sufinansiran od strane Evropske komisije, Civil Society Facility, Media Freedom and Accountability Programme, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI. Za više informacija možete kontaktrati Mladena Velojića (mladen@mirc.rs) ili Gordanu Mladenović (mladenov@mc.rs)

Agendu možete preuzeti ovde:

Press realease Belgrade advocacy training