Okrugli sto ‘’Radno-pravni status novinara u Srbiji’’ – nacionalna radionica

Beograd, 26. februar, 2015. godine Medija centar, Terazije 3, Velika sala 2. sprat, 11h

Zašto su uslovi u kojima novinari rade loši, ima li jedinstva i solidarnosti među novinarima i da li se Evropska unija više interesuje za politiku ili za slobodu govora u Srbiji? Ovo su samo neka od pitanja čije odgovore sadrže zaključci istraživanja ‘’Radno-pravni status novinara u Srbiji’’, koje je sproveo Dejan Kožul u periodu od jul – novembar 2014, a u okviru projekta “Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi’’ Na jedan sveobuhvatan način, relevantni subjekti iz medijskog sektora, koji su i bili ciljna grupa ovog istraživanja, odgovorili su na pitanja koja definišu uslove rada mediija i odnosa između novinara i njihovih poslodavaca, a u cilju identifikacije problema koje treba rešiti, kako bi se objektivno, nepristrasno i nadasve profesionalno izveštavanje zaštitilo i očuvalo. Ključne tačke rada konsultanta i istraživača Dejana Kožula na ovu temu bile su: – Uslovi u kojima trenutno funkcionišu mediji u Srbiji – Novi mediji kao nova mogućnost za održivost medija – Kako pridruživanje EU pomaže unapređenju radno-pravnog statusa novinara U cilju definisanja seta preporuka za promenu politika i praksi u ovoj oblasti na nacionalnom nivou, a u svetlu aktuelnih EU integracija Srbije, gorenavedeno će poslužiti za otvaranje diskusije na koju pozivamo sve zainteresovane novinare, predstavnike novinarskih udruženja, sindikata i medijskih asocijacija, predstavnike Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, predstavnike međunarodnih organizacija, inostranih predstavništava, kao i predstavnike drugih vladinih tela i nevladinih organizacija. Projekat “Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi“ u Srbiji sprovode Media i reform centar Niš i Fondacija Medija centar, a članovi SEENPM koji su deo projekta su i Albanski medijski institut, Media centar za medije i razvoj civilnog društva (BiH), Medijske inicijative – udruženje za razvoj medija i promociju profesionalnog novinarstva (BiH), Makedonski institut za medije, Crnogorski medijski institut i Medijski razvojni centar (Bugarska). Projekat je sufinansiran od strane Evropske komisije, Civil Society Facility, Media Freedom and Accountability Programme, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI. Za više informacija možete kontaktrati Mladena Velojića (mladen@mirc.rs) ili Gordanu Mladenović (mladenov@mc.rs)

Agendu možete preuzeti ovde: