Nagradni konkurs za novinarski doprinos borbi protiv ilegalne trgovine

„I ja kažem NE ilegalnoj trgovini“

Ciljevi konkursa i osnovne informacije

Istraživanja koja je sprovela Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) tokom 2013. godine pokazuju da Republika Srbija i njen budžet gube više od tri milijarde evra zbog ilegalne trgovine. To je gotovo 10% ukupnog budžeta Srbije i tim sredstvima bi brojni segmenti (socijalna zaštita, kultura, sport, obrazovanje, zdravstvo) mogli da budu značajno unapređeni.

Iako se tema ilegalne trgovine još uvek smatra isključivom odgovornošću centralnih nivoa vlasti (Ministarstva finansija, Poreske uprave), velika je odgovornost i svakog građanina koji svesno ili nesvesno učestvuje u ilegalnoj trgovini. Novinari na lokalnom nivou mogu da daju svoj doprinos tako što će započeti sistematičnu istraživačku temu o štetnim uticajima ilegalne trgovine, koja ima razarajući efekat ne samo na ekonomiju već i društvo u svim aspektima. S obzirom na razmere ilegalne trgovine i sive ekonomije u Srbiji, Media i reform centar Niš poziva novinare da slanjem svojih objavljenih radova o ovoj temi utiču na javnost informišući je o posledicama, i šireći svest građana da je plaćanje i trgovanje u sivoj zoni zapravo produbljenje problema i dodatna degradacija ukupne ekonomske situacije.

Izveštavanjem o ilegalnoj trgovini:

 • informišemo javnost o temi ilegalne trgovine,
 • gradimo poziciju za suočavanje sa ovim problemom,
 • utičemo na druge da se uključe u rešavanje problema,
 • pokušavamo da utičemo na što bolju primenu regulative koja se tiče problema;
 • podižemo svest građana o važnosti rešavanja ovog društvenog problema i važnosti zajedničkog delovanja,
 • jačamo saradnju medija i relevantnih državnih službi nadležnih za borbu protiv sive ekonomije.

Uslovi

Od učesnika konkursa očekuje se da su u predloženim novinarskim radovima ispunili sledeće uslove:

 1. kontinuiranost u izveštavanju o ilegalnoj trgovini (posvećenost temi – kroz dugoročno izveštavanje, istraživanje ili uređivanje sadržaja o ovoj temi)
 2. kvalitet sadržaja (objektivnost u izveštavanju; višestrani pristup temi; konkretan efekat proizašao iz novinarskog sadržaja; tehnička opremljenost sadržaja)
 3. vidljivost objavljenog sadržaja (pozicioniranost objavljenog sadržaja u datom mediju – udarne strane i termini; na internetu – pozicija na sajtu medijske kuće, prisustvo na društvenim mrežama)
 4. nakon prijave putem obrasca za konkurs, kandidat sve objavljene radove treba da podeli sa javnošću putem FB stranice i Twitter naloga „I ja kažem NE ilegalnoj trgovini“: (https://www.facebook.com/iJAkazemNE)
 5. poželjno je da su se kandidati ovom temom bavili i ranije; prednost će imati novinari koji se temom bave tokom dužeg perioda.

Napomena: kandidat u nagradnom konkursu može učestvovati i serijom objavljenih radova o zadatoj temi koje će sukcesivno, a tokom trajanja konkursa, deliti putem društvenih mreža „I ja kažem NE ilegalnoj trgovini“. U tom slučaju potrebno je samo jednom popuniti i poslati prijavni obrazac.

Ko može da se prijavi?

Na nagradni konkurs mogu da se prijave:

 • novinari zaposleni u štampanim i elektronskim medijima sa teritorije Republike Srbije;
 • honorarni novinari u štampanim i elektronskim medijima sa teritorije Republike Srbije; freelance novinari.

Teritorijalni opseg projekta

Imajući u vidu opšti društveni značaj teme konkursa, svoje priloge mogu slati novinari iz cele Srbije. Novinarski prilozi mogu se fokusirati na region, lokalnu samoupravu ili se mogu odnositi na neku temu na nacionalnom nivou.

Šta je potrebno za prijavu?

 • Prijavni formular
 • Rad u elektronskoj formi (tekst, fotografije, video-prilog)
 • Pismo preporuke (opciono)

Kako se prijaviti?

Konkursna dokumentacija treba da bude dostavljena isključivo elektronskim putem. Prijavni formular i pismo preporuke treba da budu u PDF formatu. Prijavni formular ne sme biti popunjen rukom. Internet adresa za slanje dokumentacije je: info@mirc.rs.

Po slanju konkursne dokumentacije mejlom, u narednih 48 sati kandidati dobijaju odgovor da je dokumentacija primljena. U suprotnom, kontaktirajte kancelariju Media i reform centra Niš.

Nepotpune prijave, kao ni prijave pristigle nakon isteka roka konkursa neće biti razmatrane.

Selekcioni proces

Nakon uvida u ispravnost i procene konkursne dokumentacije, selekciona komisija vrši odabir onih kojima će nagrade biti dodeljene. Članovi komisije su predstavnici Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Ekonomskog fakulteta u Nišu, Policijske uprave Niš i organizacija civilnog društva.

Nagrade

Media i reform centar Niš dodeljuje nagrade, i to:

 1. laptop kompjuter – za prvo mesto
 2. tablet uređaj – za drugo mesto
 3. smart telefon – za treće mesto
 4. vikend za dve osobe – specijalna nagrada publike zasnovana na broju lajkova i deljenja teksta autora na društvenim mrežama (TW i FB strana „I ja kažem NE ilegalnoj trgovini“)

Do kada traje konkurs?

Konkurs traje od 2. marta 2015. do . juna 2015. godine.

Za dodatne informacije kontaktirajte kancelariju Media i reform centra telefonom na broj 018.526.972, ili mejlom na info@mirc.rs.

Konkurs za novinarski doprinos borbi protiv ilegalne trgovine deo je projekta „I ja kažem NE ilegalnoj trgovini“, koji Media i reform centar Niš realizuje u okviru Programa „Pokreni se za budućnost“ koji finansijski podržava kompanija Filip Moris.

Prijavni formular možete preuzeti ovde