„Očuvanje jezika, kulture i identiteta i jačanje položaja Srba u dijaspori“

U Media centru je održan sastanak projektnog tima i članova komisije na projektu „Očuvanje jezika, kulture i identiteta i jačanje položaja Srba u dijaspori“.

Na sastanku su definisane teme panela za konferenciju koja će se održati u maju na Filozofskom Fakultetu u Nišu. Komisija je ustanovila i uslove za učešće kandidata iz dijaspore i iz Srbije. Jedan segment konferencije biće i konkurs Istorija i kultura u književnosti na srpskom jeziku u dijaspori.

U radu su učestvovali članovi komisije – prof. dr Bojana Dimitrijević sa Departmana za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, prof. dr Danijela Gavrilović sa Departmana za sociologiju, prof. dr Irena Cvetković-Teofilović sa Departmana za srpski jezik i  Dejan Antić sa Departmana za istoriju, kao i predstavnici Kancelarije za dijasporu Grada Niša i Media i reform centra Niš, koji realizuju projekat „Očuvanje jezika, kulture i identiteta i jačanje položaja Srba u dijaspori“.