PIKU NIŠ 2023

Počinje prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove u Nišu: Projekat PIKU-NIŠ 2023

Oko 40% stanovnika planete je već ugroženo, a 15% biljnog i životinsjkog sveta pod žestokim je udarom klimatskih promena i preti mu nestanak. U poplavama u najranjivijim delovima sveta je 15 puta više stradalih, procene su UN-a. Odgovor dobro organizovanih zajednica na ovaj izazov je Plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove, smatra ekspert za javne politike u Media i reform centru Niš Nebojša Rančić.

Zato je Zelena mreža grada Niša pokrenula projekat u okviru koga će uraditi početne analize, obuke za mlade klimatske lidere i pripremiti inicijativu za donošenje Plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove.

Do kraja godine će 8 organizacija civilnog društva u Nišu raditi na tome da sledeće godine grad Niš donese Plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove, kaže Rančić.

Projekat PIKU Niš 2023 podrazumeva i javne debate na temu klimatskih promena i ekologije, online promocije i javno zagovaranje.

Cilj projekta “Prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove u Nišu 2023- PIKU-NIŠ 2023” je doprinos unapređenju kapaciteta lokalne zajednice za otpornost i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Sprovodi se u okviru programa EKO-SISTEM, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a koji podržava Švedska.

Takođe, cilj je osnaživanje predstavnika sva tri sektora, posebno OCD uključujući Zelenu mrežu grada Niša i mlade klimatske lidere za početak procesa izrade i donošenja Plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove za grad Niš sa procenom ranjivosti. Zagovaranje donošenja odluke o početku izrade Plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove biće u skladu sa Mapom puta za grad Niš (kako doći do Akcionog plana), u skladu sa metodologijom po Priručniku SKGO.

MRCN projekat sprovodi u okviru Zelene mreže Niša, u kojoj su organizacije: Zeleni ključ, Južna morava, Zooplanet, Azbuki, Odbor za ljudska prava, PROAKTIV, ENECA, Nova mreža, DELI prostor, Lokalna fondacija Niš i Media i reform centar Niš.

Inače, Zelena mreža postoji od juna 2022. godine i bavi se pitanjima ekologije u Nišu. Do sada je podržana od strane nekoliko donatora.

U pripremi

U pripremi

Zeleni ključ, Južna morava, Zooplanet, Azbuki, Odbor za ljudska prava, PROAKTIV, ENECA, Nova mreža, DELI prostor, Lokalna fondacija Niš i Media i reform centar Niš.

Realizacija projekta podržana od strane Mladih istraživača Srbije