Javna rasprava na temu zaštite životne sredine

“Očuvana i unapređena životna sredina je javni interes i traži javnu raspravu” 

 

Projekat “Očuvana i unapređena životna sredina je javni interes i traži javnu raspravu” okuplja organizacije građanskog društva oko pitanja zaštite životne sredine sa ciljem da se podstakne javna rasprava o temama ekologije, unaprede procedure, dokumenti i prakse u ovoj oblasti.

Zašto?

Kod donošenja propisa nema učešća građana i nema javnih rasprava. Imamo veliku “institucionalnu rupu”, nema propisa u ovoj oblasti ili nisu precizni. Ponekad to prepoznajemo samo kao nedoslednu primenu postojećih propisa, tj. nepostojanje dijaloga kao i nepostajanje javnih rasprava kao institucionalno uređenih procedura na državnom nivou (npr, spominje ali ne i uređuje Zakon o planskom sistemu i poslovnik Vlade Srbije član 41).

Često nema javnih rasprava kao institucionalno uređenih procedura na nivou lokalne samouprave (primer da nema odluke o javnim raspravama za Grad Niš, ali GO Palilula je kroz ACT projekat usvojila Odluku kao i GO Medijana koja je iskoristila i usvojila bez participativne procedure draft Odluku pripremanu u GO Palilula). Kada ovome dodamo i ustaljenu praksu da se po pravilu ne prihvataju inicijative koje građani i civilni sektor imaju prema nosiocima vlasti i da građani ogromnom većinom i ne znaju ko su njihovi predstavnici – odbornici u lokalnim parlamentima i poslanici u Narodnoj skupštini, imamo zaokruženu sliku o lošem stanju participativne demokratije u Srbiji na svim nivoima vlasti.

Vreme je da se ta praksa menja i da se kroz konsultacije i javne rasprave uspostavi i participativna demokratija pogotovu o pitanjima koja su od suštinskog značaja za budućnost lokalnih zajednica kao što je pitanje očuvanja i unapređenja životne sredine.

.

KAKO projekat utiče na učešće javnositi?

Da bi se ovo uradilo potrebno je širiti i preneti iskustva OCD o ušešću građana, primer Odluke o javnim raspravama u okviru ACT projekta i širenje kroz lokalnu mrežu OCD u Nišu i kroz mrežu OCD na nivou Srbije kroz NKD.

U okviru lokalne mreže za grad Niš biće uključene članice neformalne inicijative Zelena mreža grada Niša koju za sada čine: Zeleni ključ, Južna morava, Zooplanet, Azbuki, Odbor za ljudska prava, PROAKTIV, ENECA, Nova mreža, DELI prostor i Media i refom centar koji je jedan od inicijatora i osnivača ove za sada neformalne mreže.

U okviru partnera NKD biće uključene članice NKD širom Srbije. Ovaj projekat je odgovor na nedostatak institucionalnih procedura kako bi se ostvario uticaj u lokalnoj zajednici, unapredile procedure, dokumenti, prakse kao i projekti u oblasti zaštite životne sredine i izgradilo poverenje na relaciji građani-OCD-predstavnici vlasti, i dao doprinos institucionalnom unapređenju rada organizacija civilnog društva i predstavnika javne vlasti po principima otvorene uprave)

/a>

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom članku je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.