Ujedinjeni u prevenciji od nasilja u sportu

Ciljna grupa: mladi od 14 do 20 god. (završni razredi osnovne škole/srednjoškolci/brucoši).

Krajnji korisnici: roditelji, profesori/obrazovne institucije, institucije lokalne samouprave, državne uprave, pravosuđe, pripadnici nacionalnih manjina, sportske organizacije…

Opšti cilj: suzbijanje pojavnih oblika ekstremizma i radikalizma kao oblika nasilničkog ponašanja kod mladih.

Specifični cilj: razvoj mehanizama za podizanje svesti kod mladih u Nišu o štetnim uzrocima i pogubnim posledicama ekstremističkog i radikalnog nasilničkog ponasšanja u društvu

Rezultati: 

– suzbijanje pojava ekstremizma i radikalizma kod mladih tretirano kao strateški cilj u okviru izgradnje i ocuvanja bezbedne zajednice od strane donosioca odluka

– podignut nivo informisanosti građana o ovom fenomenu

– određeni broj mladih edukovan o načinima prevencije ekstremizma i radikalizma

– ostvarena bolja saradnja između institucija i organizacija koje se bave pitanjem bezbednosti u zajednici a u okviru ove teme

Stranica projekta

– organizacija predavanja u osnovnim i srednjim skolama, kao i na fakultetima o ekstremizmu i radikalizmu (teorija i praksa)
– organizacija javnih tribina
– produkcija forum teatra na temu ekstremizma i radikalizma (mladi kreiraju scenario i glume, uz mentorstvo profesionalnih glumaca)
– obuka iz oblasti komunikacije/javnog nastupa po ovom pitanju (u cilju buduceg javnog zagovaranja)
– aktivna medijska kampanja (tradicionalni i novi mediji)
– organizacija događaja na javnom prostoru koji će imati za cilj slanje poruke široj javnosti (uz uključenje iste) o značaju borbe protiv ovih negativnih društvenih pojava

Projekat je podržan od strane Misije OEBS u Srbiji.