Bugarima u Srbiji nedostaju škole i mediji na maternjem jeziku

Forum za etničke odnose organizovao je okrugli sto na temu „Bilateralni odnosi Srbije i Bugarske: manjinska politika i evropske integracije“ na kome se razgovaralo o značajnim pitanjima za srpsko-bugarske odnose, položaju bugarske nacionalne manjine u Srbiji, prekograničnoj saradnji dve zemlje, kao i perspektivama evropskih integracija Srbije.

“Srpskim zakonima je omogućena dobra saradnja Srbije i Bugarske, ali je problem u tome koliko se oni primenjuju u praksi. Ugroženo je pravo na obrazovanje i na informisanje na bugarskom jeziku, ali postoji politička volja da se ti problem reše”, ocenio je generalni konzul Republike Bugarske Edvin Sugarev.

Ovo je prvi od četiri okrugla stola koje Forum za etničke odnose organizuje uz podršku Ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Beogradu, a u okviru projekta Manjinska politika i evropske integracije – uloga bilateralnih odnosa.

“Ideja je da se ovakvim skupovima utvrde potencijali prekogranične saradnje i razvoja ekonomskih odnosa”, izjavio je koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević.

Cilj okruglog stola održanog u niškom Media i reform centru jeste da se utvrdi stepen bilateralnih odnosa Srbije i Bugarske sa aspekta manjina.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak rekao je da su se “Vlada RS i ministrastvo potrudili da se dijalog sa pripadnicima manjina i organizacijama civilnog društva koja se bave ovom temom neguje i da su brojne planirane aktivnosti na ovom polju već realizovane”.

Ovo je prvi u nizu okruglih stolova. Na skupu u Beogradu 11. juna će se raspravaljati o odnosima sa Rumunijom, 18. juna će odnosi sa Hrvatskom biti na dnevnom redu, a nedelju dana kasnije sa Mađarskom.