“Pristup fondovima EU za Rome u Srbiji”

Četvrtak, 31. mart 2016. godine, 12 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Organizacija “OFER” iz Bujanovca poziva vas na okrugli sto u okviru projekta “Pristup fondovima EU za Rome u Srbiji”, PGF projekat (Empowerment for Making the Most of EU Funds), koji finansira Open Society Foundation iz Budimpešte.

Cilj ovog okruglog stola je upoznavanje relevantnih aktera iz nevladinog sektora i javnih institucija (škola, vrtića, medija…) iz Niškog i Pirotskog okruga sa nastankom, ciljevima, oblastima delovanja i planiranim programima i aktivnostima PGF tima juga Srbije, koji ima važnu komponentu, a to je asistencija pri osmišljavanju i pisanju programa i projekata na aktuelnim pozivima od strane domaćih i međunarodnih donatora i institucija.

Ovo je prilika da se na jednom mestu susretnete i sa konsultantima u okviru PGF programa, da diskutujemo o našim budućim koracima usmerenim ka razvoju kapaciteta NVO sektora na jugu Srbije, ali istovremeno i da dobijete relevantne informacije o aktuelnim konkursima i budućoj saradnji.

Svim učesnicima koji nisu iz Niša biće refunfirani putni troškovi za autobus, taksi prevoz ili automobil.

Agenda za okrugli sto Niš Mart 2016 (1)