“Posmatrač izbora” na androidima i računarima

Android aplikacija “Posmatrač izbora” putem koje svaki građanin može da prati i izveštava o predizbornim i izbornim procesima i aktivnostima predstavljena je u Media i reform centru u Nišu.

“Aplikacija je vrlo jednostavna za upotrebu. Besplatno se preuzima sa Google store-a, a mogu je koristiti svi koji imaju android telefone, laptop i desktop računare. Omogućava svakom građaninu da na jednostavan način kontroliše sve što rade stranke i političari u njihovom okruženju. Dovoljno je da mobilnm telefonom fotografiše uočene nepravilnosti koja se tiče izbora i prijavi je putem aplikacije Posmatrač izbora“, rekao je Ivan Topalović iz Proaktiva. Aplikaciju je za samo tri dana preuzelo oko 500 korisnika.

Na pres-konferenciji su istaknuti i podaci do kojih se došlo analizom lista kandidata za narodne poslanike. Za ove, kao ni za prethodnih nekoliko izbornih procesa, republička skupština nije oformila nadzorni odbor, koji bi sprovodio izbornu kontrolu. Uočena je i nedovoljna teritorijalna zastupljenost na listama kandidata za poslanike u narodnom parlamentu.

“Primera radi, na listi SNS-a je 30% kandidata iz Beograda, što nije visok procenat, ali prvih 48 mesta zauzimaju upravo prestonički kandidati”, istakla je Jovana Strahinić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju.

Agencija za borbu protiv korupcije koja kontroliše finansiranje političkih aktivnosti podnela je oko 600 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, dok je po podnetim zahtevima prekršajni sud doneo je 130 presuda.