Saopštenje za javnost Media reform centra povodom izjave predstavnika LAF-a objavljene na portalu Građanin.rs

Povodom izjave Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša, koje je preneo portal Gradjanin.rs da je Uprava za kulturu Grada Niša platila „projekat“ za besplatne preporuke, a u cilju tačnog informisanja građana Niša, imamo odgovornost i obavezu da reagujemo ovim saopštenjem.

Naime, Media i reform centar Niš je na javnom konkursu koji je Grad Niš objavio 06.11.2105. godine aplicirao predlogom projekta pod nazivom „Unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja kroz razvoj mehanizama za utvrđivanje i ostvarivanje javnog interesa“.

U okviru projekta koji smo realizovali, pored izrade dokumenata koji sadrže preporuke za unapređenje sprovođenja konkursa, reviziju tema od javnog interesa koje konkurs treba da obuhvati, bliža merila i način bodovanja prilikom ocenjivanja projekata, predlog projekta koji smo podneli predvideo je i set drugih aktivnosti, među kojima su bile i organizacija okruglog stola, obuka za novinare u oblasti pisanja projekata, kao i produkcija dokumentarnog filma sa temom javnog interesa (više o projektu putem linka: http://mirc.rs/set-preporuka-za-razvoj-mehanizama-za-utvrdivanje-i-ostvarivanje-javnog-interesa-u-medijskim-sadrzajima-i-unapredivanje-profesionalnih-i-etickih-standarda-u-oblasti-javnog-informisanja/).

Učešće u našim projektnim aktivnostima uzeli su predstavnici svih medija čiji su projekti sufinansirani u 2015. godini na konkursu Grada Niša za proizvodnju medijskih sadržaja, a takođe je anketirano blizu 200 građana Niša. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici medija, nevladinog sektora i lokalne samouprave, kao i medijski eksperti među kojima ističemo i prisustvo predsednika NUNS-a g. Vukašina Obradovića. Obuku iz oblasti pisanja projekata za čije smo potrebe angažovali iskusne projekt menadžere iz civilnog društva u Nišu, kao i iz NUNS-a, prošlo je 20 medijskih radnika, dok je dokumentarni film o javnom interesu građana Niša, uspešno produciran najviše zahvaljujući doprinosu najboljih prošlogodišnjih diplomaca sa Departmana za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Nišu, na šta smo posebno ponosni.

Pomenute aktivnosti realizovane su u predviđenom roku i na pofesionalan način, kakav se i očekuje od organizacije koja se pisanjem i sprovođenjem projekata bavi već deset godina i koja je za isto to vreme ostvarila dugoročna partnerstva sa domaćim, inostranim i međunarodnim institucijama i organizacijama, među kojima su reprezentativna strukovna udruženja, Ministarstvo kulture i informisanja, Kancelarija za saradnju s civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Misija OEBS-a u Srbiji, Ambasade SAD, Velike Britanije, Francuske, kao i druge brojne organizacije iz Srbije i inostranstva.

Sve prethodno navedeno nedvosmisleno ukazuje da je izjava predstavnika LAFa da je Uprava za kulturu Grada Niša “platila 480.000 dinara za besplatne preporuke” potpuno netačna.

S tim u vezi, smatramo da se ovakvim neistinitim i nepotpunim tvrdnjama višestruko može naneti šteta organizacijama koje se zalažu za transparentno i odgovorno društvo, predstavljajući ih javnosti na negativan način.

Istovremeno se postavlja pitanje zašto predstavnici LAFa nisu našli za shodno da saznaju potpune informacije od Media i reform centra Niš. Za to čak nije bio potreban poseban veliki napor, jer se sve ove informacije uredno nalaze na našem sajtu.

Sudeći po ranijim izjavama predstavnika LAFa i BIRODI-ja u vezi sa našim prethodnim radom na polju transparentnosti rada javnog sektora, isti je nepotrebno je doživljen kao konkurentan. U prilog tome govori i naša posvećenost uspostavljanju LAFa kroz pružanje podrške prilikom njegovog samog formiranja, kao i kod organizacije redovnih sastanaka, javnih događaja, rada komisija, prosleđivanja saopštenja medijima, koje smo na zahtev predstavnika LAFa sprovodili u delo. Sve to bez ikakve novčane nadoknade.

Borba protiv korupcije je važna za sve nas. Međutim, da bi ona bila svrsishodna, potrebno je imati pažljiv i detaljan pristup istraživačkom radu. Prikupljanje činjenica zahteva preciznost, temeljitost, kao i potvrdu i potkrepljenje svih informacija koje se prezentuju u javnosti. Tako da je zaista nepotrebno da se senzacionalističkim izjavama po svaku cenu privuče pažnja građana. Neadekvatan pristup istraživačkom radu može samo dovesti do diskreditacije LAFa, što nikako nije u javnom interesu.

Sve navedeno saopštavamo javnosti sa punom odgovornošću, a sa jedinim ciljem da građani Niša ne budu dovedeni u zabludu. Takođe, o kredibilitetu i integritetu naše organizacije svedoči sam naš rad, koji je usmeren ka razvoju kulture dijaloga, kao i stvaranju boljeg društva sa jakim i kredibilnim institucijama.

I na kraju, a u cilju javnog interesa građana Niša, tražimo od predstavnika LAF-a Niš da prilikom narednog obraćanja javnosti iznesu potpune i tačne informacije i izbegnu paušalne ocene i zauzimanje neargumentovanih stavova.

U Nišu, 29. marta 2016. godine                                                                               tim Media i reform centar Niš

Saopštenje – Reakcija na izjave LAF Nis, 29. mart 2016.