Unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda

Naziv projekta:

Unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja kroz razvoj mehanizama za utvrđivanje i ostvarivanje javnog interesa

Opis projekta i aktivnosti:

Media i reform centar Niš predstavio je  set preporuka za razvoj mehanizama za utvrđivanje i ostvarivanje javnog interesa u medijskim sadržajima i unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja, zatim bliža merila za izbor projekata, kao i koju bi namenu trebalo da imaju sredstva za ostvarivanje javnog interesa. Preporuke i dopunski kriterijumi urađeni su na osnovu analize, intervjua sa predstavnicima medija i anketa sa građanima Niša.

Nakon skoro godinu dana primene Zakona o javnom informisanju i medijima, kao i brojnih sprovedenih konkursa, pitanje javnog interesa, naročito na lokalnom nivou, još uvek je aktuelno. Takođe, mediji se i dalje suočavaju sa brojnim nedoumicama prilikom pisanja i realizacije projekata.

Da bi se to što pre prevazišlo, neophodno je razviti mehanizme za utvrđivanje javnog interesa određene lokalne sredine, zatim mehanizme za praćenje njegovog ostvarivanja kroz proizvodnju medijskih sadržaja, kao i konstantno unapređivanje metodologije u ovoj oblasti.

Na okruglom stolu su pored velikog broja novinara i urednika niških medija prisustvovali i Vukašin Obradović, predsednik NUNS-a, Ivan Protić, urednik B92 info kanala, Nebojša Stevanović, načelnik Uprave za kulturu Grada Niša i Mladen Velojić, direktor Media i reform centra Niš.

Trening o pisanju projekata namenjen novinarima, održan je 29. i 30. januara. Interesovanje je bilo veliko, tako da smo od skoro 40 prijava, morali da odaberemo 20 polaznika. Predavači su bili iskusni projekt menadžeri – Tamara Filipović-Stevanović (NUNS) i Nenad Stojanović (OCD Proaktiv). Osim dvodnevne obuke i rada po agendi predavača, tokom čitavog procesa izrade projekata učesnicima će na raspolaganju biti stručni konsultant za sve eventualne nedoumice i pitanja. Koliko je obuka za pisanje projekata bila potrebna i značajna zaposlenima u medijima, govore i komentari učesnika treninga u evaluacionim upitnicima. Sve prezentovane informacije bile su im veoma korisne i jasne, a pojedini učesnici uvideli su i sopstvene greške na prethodnim konkursima. Zaključak učesnika jeste i da su ovakvi treninzi, sa stručnim predavačima i profesionalnom organizacijom koja ih realizuje, preko potrebni i da ih treba biti i ubuduće, kao i da u neke od narednih treninga u fokus treba staviti budžet

Trajanje projekta: 15. decebar 2015.- 15 januar 2016.
Donator: Grad Niš, Uprava za kulturu
Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa: LINK
Preporuke MiRC LINK
Fotografije trening: LINK
Fotografije Okrugli sto: LINK

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=UsFpigWEe1Y

 

Bliža merila za izbor projekata sa dopunskim kriterijumom: LINK