MLADI I PARTNERSKO NASILJE

Sreda, 9. decembar 2015. godine, 11 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

 

U organizaciji Sigurne kuće za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, u Nišu će se održati okrugli sto sa temom „Mladi i partnersko nasilje – prikaz rezultata istraživanja o nasilju kod mladih u partnerskim vezama na uzorku studenata Univerziteta u Nišu“.

Rezultate najnovijih istraživanja predstaviće:

  • psiholog Sonja Šćekić, direktorka Sigurne kuće za žene i decu žrtve porodičnog nasilja u Nišu
  • dr Ivana Simić, Departman za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu