RASPISAN JAVNI POZIV ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Lokalni antikorupcijski forum grada Niša (LAF), kao samostalno i nezavisno gradsko telo, raspisao je javni poziv za dodelu godišnjih nagrada za borbu protiv korupcije. Nagrade će biti uručene na Međunarodni dan prava javnosti da zna – 28. septembra 2015. godine.

Dobitnik nagrade, ukoliko želi, postaje stalni član LAF-a u skladu sa odredbama Statuta LAF-a koje to regulišu.
U skladu sa Lokalnim planom za borbu protiv korupcije grada Niša, nagrada se dodeljuje u kategorijama: organ lokalne samouprave/funkcioner/službenik, organizacija civilnog društva, novinar, pripadnik profesije i građani/grupa građana.

Kriterijumi za dodelu nagrada su:
– da je kandidat iskazao antukoruptivni aktivizam prijavljujući slučaj korupcije, ukazujući javnosti na slučajeve korupcije ili pružajući pomoć/podršku uzbunjivačima,
– da je svojim profesionalnim/radnim angažovanjem doprineo borbi protiv korupcije i integritetu svoje profesije,
– da je svojim znanjem i angažovanjem na efektivan način doprineo realizaciji mera iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije,
– da je svojim aktivizmom doprineo izgradnji mehanizama za borbu protiv korupcije na nivou javnog, privatnog ili civilnog sektora na teritoriji Niša,
– da je doprineo podizanju društvene svesti o neophodnosti borbe protiv korupcije i značaju građanskog aktivizma u toj oblasti na teritoriji Niša.

Mogućnost predlaganja imaju svi građani sa prebivalištem na teritoriji grada Niša koji rade na teritoriji grada Niša, kao i pravna lica, koja obavljaju delatnost sa sedištem na teritoriji Niša. Kandidat može da nominuje sebe.
Predlog za nagradu mora da sadrži kraću biografiju kandidata i obrazloženje predloga koji se popunjava u obrascu LAF-a, dostupnom na zvaničnom sajtu LAF-a: http://www.lafnis.rs/.

Rok za dostavu prijava je 18. septembar, a konačna odluka o dobitnicima nagrada biće doneta 23. septembra 2015. Žiri za dodelu nagrade može odlučiti i da je/ih ne dodeli.

Prijave se dostavljaju isključivo u elektronskoj formi na mejl adresu: nagradalaf@gmail.com.

Kompletan tekst javnog poziva može se naći na sajtu LAF-a, kao i na sajtovima Media i reform centra Niš i Niške televizije.

Za pojašnjenja i dodatne informacije zainteresovani mogu kontaktirati članove LAF-a na telefone 064/88-247-86; 064/88-247-87 i 064/88-247-88.
Lokalni antikorupcijski forum Niš