Objavljen film o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Srbiji

U okviru svog programa za zaštitu ljudskih prava i nediskriminaciju, Misija OEBS-a u Srbiji u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije je 23. februara  objavila dokumentarni film Komšije, o dostignućima nacionalnih saveta nacionalnih manjina u zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji.

“Ovaj dokumentarni film će pomoći manjinskom i većinskom stanovništvu da bolje razume ulogu i nadležnosti nacionalnih saveta u oblastima: službene upotrebe jezika, obrazovanja, kulture i informisanja,” rekao je Jan Lueneburg, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji.

“Film oslikava značaj nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji,” prokomentarisala je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.  ”Kancelarija za ljudska i manjinska prava će nastaviti da blisko sarađuje sa novoizabranim članovima saveta nacionalnih manjina i da im pruža podršku u sprovođenju njihovih mandata.”

Misija OEBS-a podržava napore Srbije u poboljšanju manjinskog zakonodavstva sa ciljem promocije i zaštite manjinskih prava, uz istovremeno osiguranje kohezije i uključivanja.

Dokumentarni film može se naći na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbijie na http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ kao i na veb stranici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na https://www.youtube.com/watch?v=1GR7Clb7x5c&feature=youtu.be.