COOPERATION SERBIA/NATO- PARTNERSHIP FOR BETTER FUTURE

Saradnja između Srbije i NATO-a predstavlja važnu sponu na putu ka EU i Evroatlanskim integracijama. U poslednjih petnaestak godina Srbija ima višestruku korist od NATO saveza- ekonomsku, naučnu, obrazovnu…

Zbog toga je jako važno da našim građanima pokažemo u kojim sve oblastima Srbija sarađuje sa NATO savezom i kakve benefite može imati u budućnosti.

Media i reform centar Niš će kroz ovaj projekat i serijal od 8 kraćih videa pokušati da prikaže modele saradnje koje Srbija i NATO imaju.

Projekat je podržan od strane kancelarije NATO-a u Briselu.