Serbia and NATO- VIEW TO THE FUTURE

Srbija je vojno neutralna zemlja, ali namerava da izgradi kvalitetnu saradnju sa NATO-om u okviru Partnerstva za mir, što je jedan od planiranih doprinosa miru i stabilnosti u regionu. Srbija takođe ima baštinu dobrih odnosa sa državama NATO-a, čiji je cilj unapređenje saradnje kroz program Partnerstvo za mir.

Odnosi Republike Srbije i NATO-a na više su načina specifični i rezultat su odražavanja istorijskih okolnosti i događaja iz nedavne prošlosti. Međutim, kod obe strane postoji snažno razumevanje da unapređenje partnerstva, naročito kroz učešće Republike Srbije u programu Partnerstvo za mir, treba da doprinese izgradnji stabilnosti i poverenja na Balkanu i širem evroatlantskom prostoru.

S tim u vezi, učešće u programu Partnerstvo za mir u Republici Srbiji je najprikladniji okvir za razvoj odnosa i saradnje sa NATO-om, državama članicama Alijanse i ostalim učesnicima u programu Partnerstvo za mir.

S obzirom da je srpsko društvo podeljeno između ultranacionalističke prošlosti i proevropske budućnosti, veoma je važno dati dobar razlog da pozitivno razmišljaju o EU i severnoatlantskim integracijama.

U ovom projektu planiramo da razgovaramo o pozitivnim aspektima koji se odnose na saradnju Srbije i NATO-a – IPAP program, pitanja bezbednosti, ekonomske koristi … Prema svemu navedenom, od suštinskog je značaja da se građani informišu o saradnji Srbije i NATO-a, o koristima koje naša zemlja već ima i može da se poboljšaju u budućnosti.

Projekat je sufinansiran od strane NATO PDD