Šta građani juga Srbije za svoj novac dobijaju od RTS-a?

Opšti cilj: Decentralizacija programske šeme RTS-a, radi veće zastupljenosti tema od interesa građana juga Srbije i ostvarenja prava na informisanje, saradnjom OCD, akademske zajednice, donosioca odluka, medija i građana.

Specifični: Aktuelizacija problema zastupljenosti tema od javnog interesa juga Srbije, i vršenje pritiska na Programski savet RTS-a da se, u skladu Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o javnim medijskim servisima, stara o zadovoljenju interesa građana u pogledu sadržaja, i prati sprovođenje programskih načela i obaveza.

  • Analiza medijskog sadržaja i publikacija
  • Video kampanja

Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo