AN INFORMING PUBLIC- AN INFORMING PRESS

Suština projekta je da prikažemo da je sloboda izražavanja jedno od osnovnih ljudskih prava i da je od krucijalne važnosti da se omogući javnosti da učestvuju u procesima donošenja odluka, koje se zasnivaju na slobodnom protoku informacija i ideja.

  • Realizacija 3 dokumentarna filma

Projekat je podržan od strane Američke ambasade u Srbiji.