Glas zajednice o eu integracijama- “Glasno, jasno”

Projekat Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika osmišljen je kao snažan partnerski projekat organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i građana. Projekat predviđa da će partneri zajednički graditi postojeću infrastrukturu javnog zagovaranja imajući u vidu dva konkretna cilja:
1. izgradnju infrastrukture civilnog društva na lokalnom i regionalnom nivou širom Srbije, čime se jača njihova uloga pomagača i omogućava jednostavnije i direktnije učešće građana u procesu EU integracija
2. podsticanje učešća civilnog društva i lokalnih zajednica širom Srbije u dijalogu o reformi politike u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i zapošljavanja, obrazovanja i kulture, regionalne politike, ekonomske i monetarne politike, informacione politike i medija.

Projekat se sprovodi uz partnerstvo sa NKD.

Više o projektu možete saznati putem linka:

Glasno i jasno o eu

Projekat je podržan od strane TRAG fondacije.