Komunikacija i izbor profesije- Predrag i Ljiljana Jelenković

Izbor zanimanja je jedna od najvažnijih odluka u životu svakog pojedinca. Čovek provede dve trećine svog života radeći, pa je zbog toga je veoma važno da odabrana profesija bude u skladu sa sposobnostima, karakteristikama ličnosti, željama, sklonostima i mogućnostima. Na takav način učinjen izbor omogućava veću produktivnost i uspešnost u obavljanju buduće profesije. Ispunjen život, između ostalog, podrazumeva zadovoljstvo poslom kojim se baviš i uspeh u njemu. Za postizanje takvog cilja neophodna je dobra informisanost o izabranoj profesiji. Polazeći od pretpostavke velike važnosti izbora profesije istraživanje sa maturantima o izboru budućeg zanimanja sprovedeno je u prvom polugodištu školske 2012/13. godine na uzorku od 1.416 maturanata niških srednjih škola, uzimajući u obzir sva područja rada. Cilj rada je da prikaže na koji se način komunikacija koristi za informisanje o tako važnim životnim odlukama. Istraživanje je potvrdilo sve polazne pretpostavke, ali je donelo i neke nove. Došlo se do zaključka da se najviše koriste savremeni sistemi komunikacije, ali i da je lični kontakt nisko vrednovan na listi sistema komunikacije mlađe populacije.