GRADSKI FORUM- “Socijalni marketing – izazovi i perspektive”

Povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i trgovine drogama, Media i reform centar je u saradnji sa Upravom za omladinu i sport i Institutom za javno zdravlje, organizovao gradski forum na temu “Socijalni marketing – izazovi i perspektive”.

,,Suština socijalnog marketinga je da se, uz primenu osnovnih marketinških principa, promovišu ideje, stavovi i utiče se na određeno ponašanje’’, objasnila je psiholog Ivana Todorović iz Uprave za omladinu i sport Grada Niša.

Imajući u vidu da mladi veliki deo vremena provode na društvenim mrežama, neophodno je sadržaje o štetnosti droga, prilagoditi njihovim godinama i plasirati u virtualnom svetu, zaključeno je na Gradskom forumu u Media i reform centru.

Dr Čedomir Šagrić iz Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje smatra da je ,,neophodno uključivanje mladih u dizajniranje svih programa socijalnog marketinga kako bi na lakši način usvojili zdrave životne stilove kao model ponašanja’’.

Vladimir Đorđević iz Media i reform centra je ocenio da je suzbijanje narkomanije nemoguće bez jake i odlučne države i državnih organa. ,,Priča treba da se vodi ,,odozdo’’, da bude bliska mladima i njihovim životnim ciljevima. Mi smo siromašno društvo, a što je društvo siromašnije, rezultati su neizvesniji’’, Nacionalna strategija koja je ove godine stupila na snagu nema ozbiljno definisan socijalni marketing, saglasili su se učesnici Foruma. ,,Strategija je trebalo da bude najznačajniji dokument u ovoj oblasti, ali je previše uopštena’’, ocenila je Todorovićeva. Ona je dodala da je Uprava za omladinu i sport borbu protiv narkomanije počela vršnjačkim edukacijama. ,,Do sada smo osposobili više od 6000 vršnjačkih edukatora koji nose misiju protiv droga u Nišu’’, istakla je ona i dodala da se konkretni rezultati mogu očekivati jedino ako se sa mladima kontinuirano radi u borbi protiv zloupotrebe droga.