Diskriminacija u srednjim školama zabrinjava

Psihološko nasilje, verbalni konflikti, odbacivanje, ismevanje, fizičko nasilje, diskriminacija na osnovu zdravstvenih poteškoća, neuvažavanje tuđeg mišljenja, nacionalni i verski stereotipi i predrasude su najzastupljeniji vidovi diskriminacije, pokazalo je istraživanje obavljeno u tri niške srednje škole.

Analize su obavljene u okviru projekta Naša zajednička razlika, na kome su radili studenti pedagogije i psihologije.

“Rezultati do kojih su došli studenti u ovom istraživanju su poprilično zabrinjavajući”, rekla je upravnica Departmana za pedagogiju dr Bisera Jevtić na pres-konferenciji u Media centru.

“Problem je i što stručne službe nemaju dovoljno sluha za ovakve probleme učenika”, kaže student psihologije Nikola Jovančić. Učenici smatraju da bi njihovom rešavanju mogli doprineti savetodavni rad i sa učenicima i sa nastavnicima, radionice, filmske projekcije, edukacije, ekskurzije.

Studenti su najavili nastavak i proširenje istraživanja, tako što će uključiti i nastavnike, lokalnu vlast, organizacije koje se bave nasiljem i diskriminacijom i još srednjih škola. Ovaj rad studenata je poziv na jedinstvo mladosti, budi dalju svest i ne sme da ostane po strani, zaključila je profesorka Jevtić.

Dok je fizičko nasilje dominantno samo među učenicima, istraživanjem je uočeno da diskriminacije ima i – među nastavnicima.