AFIRMATIVNA AKCIJA ZA UPIS UČENIKA ROMSKE NACIONALNOSTI

Petak, 11. mart 2016. godine, 12 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Novi pravilnik o afirmativnim merama za upis učenika u srednje škole stupio je na snagu, a rok da se deca jave u škole je 15. mart.

Ovim povodom predstavnici Nacionalnog saveta Roma obratiće se javnosti kako bi informacija doprla do što većeg broja ljudi.

O ovome će govoriti:

  • Marija Demić, članica Nacionalnog saveta Roma Srbije