CENTAR ZA PREVENCIJU PATOLOŠKOG KOCKANJA „ULOG“

Sve više kockara na jugu

Povećanje broja zavisnih od kockanja na području južne Srbije iniciralo je formiranje Centra za prevenciju patološkog kockanja Ulog u Nišu.

“Cilj udruženja je unapređenje mentalnog zdravlja, edukacija mladih, ali i savetodavni rad sa osobama koje su već zavisnici od kockanja”, rekla je Sandra Stojanović, psiholog i osnivač Centra na pres-konferenciji u Media i reform centru. Ona napominje da je kockanje bolest, a ne porok ili zabava. “Zbog ove zavisnosti ne pate samo oni koji boluju od nje, već i njihova porodica, posao, čitavo njihovo okruženje”, upozorava Stojanovićeva.

Udruženje Ulog, osnovano u novembru, otvorilo je i SOS telefon 060/35-55-275 koji su do sada uglavnom zvali supružnici ili roditelji zavisnika od kocke.

“Sve je više maloletnika koji se odaju kockanju. Istraživanja su pokazala da mozak tinejdžera burnije reaguje na dobitak, a blaže na gubitak. Kockaru nije u tolikoj meri bitan novac, značajnija mu je sama igra”, navodi Sandra Stojanović.

Saradnik Centra Ulog je i novosadska organizacija Herc time, donedavno jedina ovakve vrste na području čitave Srbije. Njen rukovodilac Dejan Stanković, koji je i sam bio zavisnik od kockanja, kaže da je “novac samo deo uloga. Kockari u daleko većoj meri ulažu zdravlje svoje porodice, egzistenciju, vlastiti i porodični ugled”. Osim što je autor romana “Ulog” i “Zbogom, kockanje”, Stanković je radio i na igrano-dokumentarnom filmu “Ulog”, čija će premijera u Novom Sadu biti marta, a potom će film biti prikazan i u Nišu.