Studenti i advokati pomažu Romkinjama žrtvama nasilja

,,SOS telefon za žrtve nasilja postoji već 11 godina. Do sada je na ovaj način pomoć zatražilo oko 5000 žena, a čak 2000 njih je romske nacionalnosti’’, navela je pravnica na SOS telefonu Zorica Saćipović.Predstavnici udruženja Romkinja “Osvit”potpisali su protokol o saradnji sa čelnicima Filozofskog fakulteta i advokatske kancelarije Adriane Savić. Time se omogućava studentima sociologije, psihologije, pedagogije, komunikologije i novinarstva da, obavljajući stručnu praksu kroz rad na SOS telefonu, pruže podršku žrtvama nasilja.

,,Saradnja ,,Osvita’’ i Filozofskog fakulteta biće na obostranu korist tako što će studenti steći neophodno praktično iskustvo, a SOS telefon dobiti pojačanje’’, ocenio je dekan prof. dr Goran Maksimović. Njegov kolega, prof. dr Ivan Cvetanović je naglasio da bi ,,voleo da ova saradnja doprinese gašenju negativnih stereotipa prema Romima i da se i na ovaj način promoviše bolje i lepše okruženje u Nišu.’’

,,Budući da Romkinje žrtve nasilja po napuštanju nasilnika uglavnom ostaju bez prihoda, besplatna pravna pomoć koju će pružati advokati iz kancelarije Adriane Savić biće od velike koristi za njihovo osamostaljivanje’’, ocenila je direktorka udruženja ,,Osvit’’ Ana Saćipović.

 Termin:  Petak, 12. februar 2016. godine, 12 sati
 Učesnici:  Udruženje Romkinja “Osvit” i predstavnici Filozofskog fakulteta u Nišu
 Fotografije:  GALERIJA