OKTOBARSKA MEDIJSKA SCENA SRBIJE (2015)

U Izveštaju je obrađeno:

 

 • Sloboda izražavanja5 odabranih slučajeva pritisaka na novinare i medije u ovom periodu: na ekipu Istinomera, ekipu mreže Krik, urednika portala Telepromter, urednika kulturne rubrike u dnevnom listu „Magyar Szo”, i na javni servis RTS – u Izveštaju je data pravna analiza tih slučajeva; od sudskih postupaka stručno su komentarisani: krivični postupak koji se vodi zbog objavljivanja spiska navodnih Srbomrzaca (RDP B92 protiv Pokreta „Naši”); presuda Višeg suda u Beogradu, u slučaju Dragoljub Milanović, bivši direktor RTS-a, protiv novinara Nikole Radišića i RDP B92, koja je primer dobre sudske prakse u medijskim slučajevima.
 • Implementacija postojećih propisa Zakon o javnom informisanju i medijima: problemi u primeni pravila o projektnom sufinansiranju i njihov uzrok; Zakon o elektronskim medijima: pitanje političke promocije van predizborne kampanje, u kontekstu direktnog prenosa svečanosti SNS-a, i postupanje REM-a u tom slučaju; postupak izbora kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije; umrežavanje TV i radio stanica. Zakon o javnim medijskim servisima: javne rasprave koje su oba javna servisa sprovela o svojim programskim sadržajima, uloga Programskih saveta javnih servisa, i drugi aspekti transparentnosti rada javnih servisa.
 • Usvajanje novih zakonanajavljeno je da će se Predlog zakona o oglašavanju uskoro naći u skupštinskoj proceduri.
 • Rad nadležnih organaRegulatorno telo za elektronske medije (REM)– kako je REM reagovao u slučaja medijske hajke TV Happy na predsednicu Privrednog suda u Pančevu; Savet za štampu i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti – kako je Savet, a kako je Poverenica reagovala povodom teksta o migrantima u „Informeru”, spornog s aspekta povrede profesionalnih i pravnih pravila koja se odnose na zabranu diskriminacije;
 • Proces privatizacije medijasituacija koja nastupa posle završetka prodaje kapitala;
 • Zaključak Izveštaja –ključni nalazi i zaključak o medijskoj situaciji u Srbiji u oktobru 2015.

 

Šezdeset peti Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

 

MONITORING PUBLIKACIJA XII NA SAJTU ANEM-a

 

Sadržaj Monitoring Publikacije XII:

 • Uvod (sa sumiranim rezultatima pravnog monitoringa medijske scene u Srbiji u 2015. godini i kratkim prikazom sadržaja Publikacije);

četiri stručna autorska teksta:

 • Godinu dana sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata – sumiranje rezultata – autor: Slobodan Kremenjak, advokat
 • Integrativni procesi u medijskom sektoru Srbije:Da li je medijska koncentracija nova vrednost medijske scene? – autor: Miloš Stojković, advokat
 • Javni interes u oblasti javnog informisanja – autorka: prof. dr Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Uloga medija u razvoju slobode misli i stvaranju odgovorne javnosti– autor: docent dr Jovo Bakić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

i peti tekst:

 • Evropski sud za ljudska prava – Informatori o praksi Suda (izvodi iz Informatora dostupnih na web sajtu tog suda) – kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 

Publikacija je dostupna ovde.

 

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene,

potražite i ostale  Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova!

Izradu Izveštaja i Publikacije podržala je Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz Fond Malih projekata, ali stavovi izneti u njima nisu nužno i stavovi Švajcarske kancelarije za saradnju, već pripadaju isključivo autorima Izveštaja i Publikacije.

Dokument možete preuzeti ovde:

MNL65 fv