Javna rasprava o programima RTS-a

Programski odbor Javne medijske ustanove Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizuje u Nišu 8. oktobra ove godine prvu javnu raspravu o programskim sadržajima Radio-televizije Srbije, njihovom kvalitetu, relevantnosti za građane i mogućnostima za njihovo unapređenje.

Cilj diskusije je da se sve sugestije i primedbe, u formi izveštaja zajedno sa preporukama, prenesu Upravnom odboru i generalnom direktoru RTS-a, kako bi se programski sadržaji Radio-televizije Srbije u narednom periodu unapredili i uskladili sa potrebama i očekivanjima građana Srbije.

Ovakav vid komunikacije sa javnošću proističe iz odredbi Zakona o javnim medijskim servisima, kojima je predviđena redovna javna rasprava između građana i uređivačkih struktura Javne medijske ustanove.

Osim u Nišu, javna rasprava će biti održana u Subotici 15. oktobra i u Beogradu 22 oktobra.

Pozivamo vas da nam se pridružite i date predloge i sugestije na temu u Skupštini grada u Nišu 8. oktobra od 11 časova. Sigurni smo da će vaša zapažanja biti od velike koristi Programskom odboru RTS-a, a ovo će
ujedno biti i prilika da, u direktnom kontaktu, sa uredništvom Javnog medijskog servisa prenesete potrebe građana kada je reč o informisanju, aktuelnostima, obrazovanju, kulturi i zabavi.

AGENDA JAVNA RASPRAVA NIS