„Očuvanje jezika, kulture i identiteta i jačanje položaja Srba u dijaspori“

Projekat „Očuvanje jezika, kulture i identiteta i jačanje položaja Srba u dijaspori“, koji su realizovali Media i reform centar Niš, Kancelarija za saradnju sa dijasporom Grada Niša i Filozofski fakultet u Nišu, pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, uspešno je završen.

Okrugli sto o ovoj temi održan je 16. maja 2015. godine u prostorijama Media i reform centra Niš. Poziv za učešće poslat je na adrese udruženja, institucija i medija iz dijaspore i matice. Konkurs je trajao od 13. februara do 15. marta 2015. godine, i nakon velikog interesovanja i brojnih prijava, komisija je izabrala učesnike iz osam zemalja iz dijaspore i regiona, i iz matice.

Učestvovali su stvaraoci iz Rumunije, Austrije, Švajcarske, Francuske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Nemačke, i stvaraoci iz matice koji se aktuelno bave pitanjima dijaspore. Na okruglom stolu razmatrane su četiri teme rad udruženja i nevladinog sektora u dijaspori, medija u dijaspori, očuvanje maternjeg jezika, i akademska saradnja sa dijasporom sa fokusom na odliv mozgova.

Glavni cilj ovakvog skupa bila je razmena znanja, iskustva i informacija radi unapređenja saradnje matice i dijaspore. U trodnevnom boravku, gosti iz dijaspore imali su priliku da upoznaju i posete kulturno-istorijske znamenitosti Niša.

Rezultati projekta biće prezentovani javnosti krajem juna, kada će biti predstavljen film o Kancelariji za dijasporu, koji je nastao tokom ovog projekta, i zaključci sa okruglog stola po kojima će se dalje postupati.