Pluralizam sadržaja lokalnih medija u Nišu

Cilj ovog istraživanja je bio da ustanovi raznovrsnost mišljenja[1] , kao i tematsku, geografsku i kulturnu raznovrsnost sadržaja u informativnom programu lokalnih medija u Nišu. Tokom istraživanja, pažnja autora bila je usmerena na sledeća pitanja:

  • Koje teme iz života grada dobijaju primat kao važne za građane?
  • Koje subjekte novinari vezuju za određene teme, čiji se stavovi prenose kao relevantni i na koji način?
  • Koje sve društvene grupe imaju priliku da se oglase u lokalnim medijima i koliko se njihovi stavovi i tumačenja međusobno razlikuju?
  • Koje učešće i publicitet u informisanju građana dobijaju predstavnici vlasti, političkih partija (vladajućih i opozicionih)?

[1] Stavovi izrečeni u izveštaju pripadaju isključivo autoru i njegovim saradnicima

Dokument možete preuzeti putem linka:

Analiza pluralizma sadržaja lokalnih medija u Nišu