Bezbednosna kultura mladih- Youth security culture

 

Sveukupni cilj projekta je jačanje učešća organizacija civilnog društva u celokupnom procesu reforme sektora bezbednosti u Srbiji.
Specifični cilj ovog predloga je jačanje aktivne saradnje između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti i institucija u Nišu preko novoosnovane radne grupe za implementaciju Akcionog plana za bezbednost mladih.
Ovo je planirano da se uradi kroz mapiranje institucija i organizacija koje se bave bezbednosti mladihna području Niša, praćenje sprovodjenje strategije Akcionog plana za bezbednost mladih kroz novoosnovanu Radnu grupu,  javne rasprave i okrugle stolove koji  uključuju srednjoškolske parlamente i predstavnika studentskih organizacija.

Naša ciljna grupa su mladi ljudi 15-30 godina starosti (oko 14.000 ljudi u 22 škole i 26.000 učenika na 13 fakulteta), obrazovne isntitucije (škole, fakulteti i škole direkcije – oko 1.500 osoba), bezbednosne strukture (policija i sigurnosne kompanije ili oko 500 osoba), lokalne vlasti (Gradskog veće,  centar za socijalni rad i slične institucije koje se bave mladima – 150 ljudi), tercijarni sektor (restorani, kafići, diskoteke ili oko 500 osoba) i mediji (izveštavanje 15 predstavnika medija na lokalnom / regionalnom / nacionalnom nivou). Krajnji korisnici su mladi i građani Niša (oko 350.000 ljudi).

Projekat je podržan od strane Misije OEBS u Srbiji