Trening-program za zaštitu ljudskih prava Roma i Romkinja

Civil Rights Defenders u saradnji sa Media i reform centrom Niš objavljuju konkurs za upis polaznica/ka trening-programa za buduće aktivistkinje/e koje/i se bave ili će se baviti zaštitom ljudskih prava Romkinja i Roma. Konkurs će biti otvoren za prijave do 23. marta 2015.

Kome je namenjen program?

Program je namenjen budućim aktivistkinjama/ima, studentkinjama/ima društvenih nauka, mladim pravnicama/ima, novinarkama/ima i svima ostalima koji imaju nameru da se profesionalno angažuju u oblasti zaštite ljudskih prava Roma u Srbiji.

Trajanje i koncept škole

Polaznici su obavezni da prisustvuju svim treninzima (četiri 2-dnevna treninga), koji će, između ostalog, obuhvatiti sledeće tematske celine:

• Priroda komuniciranja i komunikacijski standardi,

• Integrisano online i offline komuniciranje,

• Javni nastup,

• Izrada komunikacijskih strategija,

• Low/no cost video produkcija.

Svi treninzi će biti održani u Nišu.

Kandidatima i kandidatkinjama sa juga Srbije biće pokriveni troškovi puta i smeštaja.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

• Motivaciono pismo, koje jasno treba da demonstrira Vaše ciljeve i motivaciju za učešće u programu;

• Biografiju, koja bi trebala da sadrži sve relevantne informacije o Vama, o tome čime se bavite i koja su Vaša dosadašnja iskustva;

Prijave i rokovi

Konkursnu dokumentaciju i dodatna pitanja nam možete dostaviti putem e-maila na marko.jovanovic@civilrightsdefenders.org do 23. marta 2015.

Civil Right Defenders

Civil Rights Defenders je međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava i podrškom braniteljima ljudskih prava. Osnovana je 1982. godine u Stokholmu pod imenom Švedski helsinški odbor za ljudska prava. Pored Švedske, organizacija je aktivna u više od 40 zemalja na 4 kontinenta, a trenutno ima 7 kancelarija u svetu. Kancelarija u Beogradu postoji od 2000. godine.