Mediji u službi građana – “Novi medijski zakoni za bolje izveštavanje”, Saša Mirković

Bio sam jedan od od onih koji su intervjuisani prilikom pravljenja istraživanja za potrebe Studije izvodljivosti  o mogućem novom medijskom fondu u Srbiji.

Sa velikim zanimanjem sam pročitao pomenutu studiju i zaključio da se izvedene preporuke i zaključci (koliko god da su surovo realni) neverovatno podudaraju sa onim što sam argumentovano zastupao godinama unazad – i kao predstavnik medijskog udruženja i sada kao predstavnik Ministarstva kulture i informisanja.

Promena funkcije i posla nije donela i promenu vizure zasnovane na dosadašnjem iskustvu i saradnji sa donatorima.

Zato me nije iznenadila ideja da se moguće daleko svetlo na kraju tunela vidi kroz modalitet osnivanja medijskog fonda u kojem bi građani imali ključnu ulogu.

Između ostalog i zato što ta ideja zapravo potvrđuje ispravnost stava o projektnom sufinansiranju medijskih sadržaja od javnog interesa, koji je dobio potvrdu i kroz nedavno usvojeni Zakon o javnom informisanju i medijima.

Duboko verujem da bi pomenuta studija drugačije izgledala da je izrađena nakon usvajanja ovog  Zakona, jer bi dala dodatnu potvrdu onima koji su zastupnici ideje o “medijima u službi građana”.

Za početak realizacije ove ideje (iza koje je ovoga puta po prvi stala država) potrebno je ispuniti određene preduslove poput izrade podzakonskih akata, okončanja privatizacije i edukacije republičkih, pokrajinskih i lokalnih vlasti o tome kako ubuduće valja raspoređivati novac poreskih obveznika u sferi javnog informisanja.

Finansiranje sadržaja kojim se promoviše javni interes bio bi kvalitativan iskorak i znak da se stvari kreću u dobrom smeru.

On bi ohrabrio i građane da podrže medijske fondove i to bio još jedan dokaz da je moguće napraviti praktične i vidljive promene nabolje.

Ohrabrio bih i sumnjičave donatore koji bi sigurno podržali one koji bi im dokazali da je tako nešto moguće sprovesti u praksi.

Zato sam ja optimista (za razliku od pisaca studije) i verujem da se to može sprovesti u delo, očito ako postoji iskrena politička volja i želja medija, poreskih obveznika i građana da stvari u medijskoj sferi menjaju nabolje.

Taj put neće biti ni lak ni jednostavan – pre bih se složio da će biti trnovit, bremenit problemima i izazovima koje treba rešavati u hodu, ali sam siguran da on nema alternativu, imajući u vidu trenutno stanje koje želimo da promenimo.

U Beogradu, 15. septembra 2014. godine

 Saša Mirković

Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Vlade Republike Srbije