Evroatlantske integracije – bezbednost za sve

U Media centru Niš održana je javna diskusija na temu „Evroatlantske integracije – bezbednost za sve“, u okviru istoimenog projekta, u kojoj su učestvovali predstavnici državnih i lokalnih vlasti, akademske zajednice, civilnog sektora i medija.

Tokom dva sata kvalitetne i žive diskusije mogli su se čuti različiti stavovi o saradnji Srbije sa Evropskom unijom i NATO-om, kao i koliko ta saradnja utiče i može da doprinese boljem životu građana Srbije.

Uprkos pojedinim oprečnim mišljenjima, koja su se prvenstveno odnosila na to da li Srbija mora prethodno postati članica NATO-a da bi pristupila EU, uvaženi panelisti saglasili su se da Srbija ne sme da ostane usamljeno ostrvo i da se mora okrenuti budućnosti. U skladu sa tim, saradnja kako sa EU tako i sa NATO-om jeste neophodna i potrebna.

Na tribini je dotaknuta i tema Rusko-srpskog humanitarnog centra za vanredne situacije u Nišu, koja se u javnosti različito tumači. Stav predstavnika vlasti jeste da ovaj centar nije formiran kako bi pružao određenu podršku izgradnji Južnog toka, kao i da njegov rad i delovanje ne zavise od politike.

Organizovanje tribine o evroatlantskim integracijama Srbije pokazalo je da je i te kako potrebno da se opšta javnost bolje upozna sa tim šta konkretno znači saradnja sa NATO-om, odnosno kako ta tema tangira građane Srbije u pogledu stvaranja boljeg i bezbednijeg okruženja. Istovremeno, pokazala se i potreba da se među predstavnicima stručne javnosti pokrene debata o pomenutoj temi, te da se kroz otvoren dijalog i razmenu mišljenja u budućnosti zauzmu opšti stavovi i tako kreiraju politike u ovoj oblasti. Trenutne informacije o odnosu Srbije i NATO koje su dostupne građanima nisu dovoljne za formiranje objektivnih stavova na ovu temu.

U svojstvu panelista, tribini su prisustvovali: Bratimir Vasiljević – narodni poslanik, prof. dr Slaviša Kovačević – Pravni fakultet u Nišu, prof. dr Boban Stojanović – Ekonomski fakultet u Nišu, doc. dr Dragan Milić – Klub srpsko-američkog prijateljstva i saradnje, Milan Pešić – gradski većnik, Milovan Milošević – izvršni direktor Atlantskog saveta u Srbiji (putem skype-a), dok je moderator bila direktorka i gl. i odg. urednica TV Zona plus Slađana Ostojić.