Istraživanje stavova predstavnika medija i građana

U periodu od 3 – 31. marta, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) realizovao je istraživanje za Media i reform centar Niš (MRCN) kao jednu od faza pri izradi „Studije izvodljivosti formiranja novog multidonatorskog fonda u Srbiji“.

Prvi deo Istraživanja je sproveden sa predstavnicima nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija (televizija, radio, štampa, Internet) putem online upitnika postavljenog na Internet istraživačkom servisu Biroa za društvena istraživanja – „Tvoj stav“.

Upitnik je sadržao 23 pitanja koja su se ticala vlasničke strukture, strukture zaposlenih, programskog sadržaja, opsega informisanja i oblika finansiranja. Kako su odgovori na ova pitanja uglavnom poznati upravljačkim strukturama medija, upitnik je bio upućivan vlasncima, direktorima, kao i glavnim i odgovornm urednicima medija. Vreme predviđeno za popunjavanje ovog upitnika bilo je oko 25 minuta.

Istraživanje o stavovima predstavnika medija možete preuzeti klikom na link ispod:

Nezavisni medijski fond- istrazivanje stavova predstavnika medija

Drugi deo Istraživanja je sproveden sa ciljem da identifikuje stavove gradjana o percepciji medija i vrstama informacija i sadržaja koji im nedostaju u postojećim medijima, kao i mogućnostima, spremnosti i načinima za doniranje u nezavisni multidonorski fond koji bi su predstavljao podršku radu medija u Srbiji.

Kvantitativno istaživanje je rađeno korišćenjem on-line upitnika na portalu Biroa za društvena istraživanja www.tvojstav.com. Istraživanje je radjeno početkom marta 2014. godine. Ciljna grupa su bili punoletni građani. Uzorak je obuhvatio 1000 punoletnih građana na teritoriji Srbiji.

Istraživanje o stavovima građana možete preuzeti klikom na link ispod:

Nezavisni medijski fond- Istraživanje stavova građana