Da li ste za partijske ili narodne poslanike?

Od 5. aprila počinje prikupljanje potpisa za Narodnu inicijativu za narodnog poslanika. Cilj inicijative je pokretanje rasprave u Skupštini Srbije za promenu izbornog sistema.

„Hoćemo u parlamentu poslanike koji su odgovorni građanima, a ne partijama i stranačkim liderima. Želimo da adekvatno budu predstavljeni građani iz svih krajeva, nacionalne manjine i da se poštuje načelo rodne ravnopravnosti“, rekla je Nataša Čorbić iz organizacije Srbija u pokretu na pres-konferenciji održanoj u Media i reform centru u Nišu.

U 12 gradova prikupljaće se 30.000 potpisa.

„Inicijativa kreće iz Niša, grada iz koga su i ranije počinjale i danas se pokreću velike promene“, rekao je Danijel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju.

Razlog za ovakvu inicijativu je, prema rečima pravnog stručnjaka Sava Manojlovića, taj što je nerealno da građani znaju ko sve čini partijske liste od 250 poslanika. ,,Poslanici se sada skrivaju iza stranačkog brenda ili stranačkog lidera. Postojećim načinom moguće je ukinuti parlament i pretvoriti ga u neku vrstu akcionarskog društva, jer se glasa na osnovu lojalnosti partiji“, dodaje Manojlović.

Nakon prikupljanja 30 hiljada potpisa, inicijatori će tražiti od svih političkih stranaka koje su u izbornoj trci da se javno izjasne da li podržavaju ovu inicijativu i da li u narednom sazivu žele da budu narodni ili partijski poslanici. Ovakvim javnim izjašnjavanjem stranke će dati garanciju da će se po sazivu skupštine ova inicijativa naći na dnevnom redu u najkraćem mogućem roku, ocenjuju inicijatori.

Saopštenje – Narodna inicijativa za narodne poslanike, 4. april 2016.