Program malih medijskih grantova „Mediji i demokratija“

Program malih medijskih grantova „Mediji i demokratija“ pruža podršku medijskim projektima koji imaju za cilj da osnaže demokratiju u Srbiji.

U okviru ovog projekta Media i reform centar Niš je raspisao poziv za dostavljanje projekata koji u fokusu imaju slobodan protok tačnih informacija, slobodu medija i koji se bave značajem slobodnih medija u demokratskom društvu.

Medijski grantovi nameni su medijima, organizacijama civilnog sektora i “think-tank” organizacijama, kao i pojedincima sa dokazanim kapacitetom za realizaciju predloženih projektnih aktivnosti iz regiona južne i istočne Srbije.

Program malih medijskih grantova „Mediji i demokratija“ podržava Američka ambasada u Beogradu.